pl. Maksa Borna 9,  50-204 Wrocław,  tel. 71 375 93 57,  fax 71 321 76 82

Ewaluacja końcowa projektu - wybór oferty

W wyniku postępowania ofertowego, do realizacji usługi ewaluacji końcowej projektu „Fizyka kluczem do sukcesu” wybrano Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
copyright © 2012 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego