pl. Maksa Borna 9,  50-204 Wrocław,  tel. 71 375 93 57,  fax 71 321 76 82

Ewaluacja końcowa projektu - zapytanie ofertowe

Poszukujemy kompetentnego wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji ex-post (wraz z opracowaniem stosownego raportu końcowego) projektu "Fizyka kluczem do sukcesu". Więcej szczegółów w poniższym zapytaniu ofertowym.
Do pobrania: Zapytanie_ofertowe_ws_ewaluacji_końcowej_projektu.pdf
copyright © 2012 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego