pl. Maksa Borna 9,  50-204 Wrocław,  tel. 71 375 93 57,  fax 71 321 76 82

Regulamin przyznawania stypendiów

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów uczestniczących w projekcie, obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013:

Zasady odbywania płatnych staży u potencjalnych pracodawców

Warunki i tryb przyznawania stypendiów na realizację staży u potencjalnych pracodawców określa poniższy regulamin. Ponadto do pobrania (pliki w dwu równoważnych wersjach: doc i pdf): wniosek o przyznanie stypendium stażowego (tj. deklaracja wstępna odbycia stażu), wzór umowy stażowej regulującej zasady organizacji staży wraz z załącznikami oraz rachunek za wykonanie pracy w ramach stażu (tj. wniosek o wypłacenie należnego stypendium).

copyright © 2012 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego