pl. Maksa Borna 9,  50-204 Wrocław,  tel. 71 375 93 57,  fax 71 321 76 82
copyright © 2012 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego